top of page

50 TAWARAN UTAMA

Kelahiran Perikatan Nasional (PN) di persada politik tanah air lebih dua tahun lalu adalah dalam keadaan yang luar biasa. PN terbentuk ketika negara berhadapan dengan krisis politik, kesihatan dan ekonomi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Di tengah-tengah krisis, PN tampil ke depan menerajui negara bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Kerajaan Perikatan Nasional berjaya memulihkan semula negara dalam suasana cukup getir akibat pandemik yang melanda negara dan seluruh dunia. Malangnya, kestabilan ini telah diganggu-gugat oleh segelintir pemimpin yang tamak kuasa tanpa mempedulikan nasib rakyat. Akibatnya, keadaan politik dan ekonomi semakin teruk, sehingga mengganggu pemerintahan negara dan menjejaskan keyakinan pelabur.

Rakyat kini amat memerlukan kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil bagi menjamin kemakmuran berterusan dan membina Malaysia yang inklusif dan gemilang. Bagi umat Islam, kita ingin membina sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana didalamnya nilai-nilai hidup Islam menuju keredaan Allah. Inilah yang ditawarkan oleh PN kepada seluruh rakyat Malaysia.

Keseluruhan tawaran PN ini digubal bagi mempertahankan keluhuran Perlembagaan, menjunjung Islam sebagai agama
Persekutuan dan melindungi hak semua kaum,
serta berteraskan 5 prinsip utama yang digariskan dalam Memorandum Persefahaman Perikatan Nasional bertarikh 17 Mei 2020. Prinsip-prinsip tersebut digarap dalam 234 tawaran ini.

TERAS 03.jpg

Ekonomi Rancak

Tabung Khas Galakan Pelaburan.png

RM 5 Billion

Tabung Khas Galakan Pelaburan

Malaysia Sebagai Paksi Industri Masa Hadapan di Asia Tenggara

Pekerjaan Berpendapatan Tinggi.png

1,000,000

Pekerjaan Berpendapatan Tinggi

dalam sektor ekonomi digital dan masa hadapan dalam tempoh 5 tahun

Barangan Buatan Malaysia.png

Barangan Buatan Malaysia

Pekerjaan Berpendapatan Tinggi

oleh Kerajaan dan Rakyat

Dana Khas Pelancongan.png

RM 1 Billion

Dana Khas Pelancongan

bagi mewujudkan produk baharu pelancongan domestik bernilai tinggi

Food Supplies.bmp

PMKS Berdaya Tahan

Moratorium Pinjaman PMKS.png

Moratorium Pinjaman PMKS

Yang Lebih Berkesan

bagi membantu peniaga kecil

Internet Percuma Sebulan.png

Internet Percuma Setahun

Bagi Startup Digital

untuk menggalakkan inovasi teknologi

Program Usahawan Anak Muda.png

Program Usahawan Anak Muda

dalam industri ekonomi digital
untuk menggalakkan dan masa hadapan diperkasakan

18B.jpg

Rakyat Sejahtera

MyPrihatin.png

MyPrihatin

bagi membantu peniaga kecilOne Stop Centre dan pangkalan data tunggal untuk semua penyampaian bantuan kepada rakyat yang memerlukan

Kad Prihatin Nasional.png

Kad Prihatin Nasional

akses perkhidmatan kesihatan
terpilih percuma di klinik swasta
dan hospital kerajaan

Program Usahawan Anak Muda.png

Perkhidmatan
Bas Sekolah &
Pusat Penjagaan Percuma

bagi kumpulan miskin
dan miskin tegar

Pekerjaan Berpendapatan Tinggi.png

Insentif Khas Pekerja Gig

bagi melanjutkan pengajian di
institusi pengajian tinggi yang
diiktiraf

Bernilai RM1,000

Skim Pembangunan Nelayan.png

Skim Pembangunan Nelayan

yang terancang dan komprehensif bagi meningkatkan taraf hidup nelayan

Kebajikan Pekebun Kecil.png

Pendapatan & Kebajikan Pekebun Kecil

ditingkatkan melalui pemodenan industri getah

Picking Weeds

Bekalan Makanan Terjamin

Fund For Food.png

RM 1 Billion

Dana 'Fund for Food'

dengan kadar faedah yang rendah bagi meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara dan menstabilkan harga makanan

Program Usahawan Anak Muda.png

6 Hab Mega Pengeluaran Makanan

bagi menstabilkan harga makanan

Diwujudkan di Seluruh Negara

putrajaya_2.bmp

Tadbir Urus Kukuh

Perundangan.png

Sistem Perundangan & Kehakiman Syariah

diperkasakan

Anti Rasuah.png

Pelan Antirasuah Nasional

diperkasakan dan Mahkamah Antirasuah diwujudkan

Larangan Sumbangan Politik.png

Larangan Sumbangan

Dana Politik Dari Luar Negara

bagi menjaga kedaulatan negara

MyPrihatin.png

Badan Bertindak Bencana Alam dan Perubahan Iklim

banjir dan bencana lain dengan lebih efektif

Khusus Bagi Menangani

Tahfiz.png

Akta Dewan Bahasa & Pustaka

bagi memartabatkan Bahasa Melayu

diperkasa

Jawatankuasa Khas.png

Jawatankuasa Khas Tawaran PN

yang dianggotai pakar untuk memantau dan memastikan semua tawaran dilaksanakan sepenuhnya

Kids drawing_2.bmp

Pendidikan Inklusif

Perundangan.png

Internet Laju

Dalam Bilik Darjah & Bilik Guru

di semua sekolah seluruh negara

Tahfiz.png

RM 50 juta setahun

Pembangunan Infrastruktur dan Pembelajaran

Murid Berkeperluan
Pendidikan Khas (MBPK)

Peranti Digital.png

Akses

Kepada Peranti Digital

untuk murid di seluruh negara

Komputer Riba.png

Komputer Riba

Untuk Semua Guru di Institusi Bawah KPM

bagi memudahkan tugasan
pengajaran dan pembelajaran

Tahfiz.png

Dana Khas

untuk menyertai sistem
kemahiran TVET

Bagi Sekolah Tahfiz & Agama Rakyat

Moratorium Pinjaman PMKS.png

RM 2.5 Billion Setahun

untuk penyelenggaraan sekolah bagi tempoh 2023 - 2025

Perkhidmatan Bas Sekolah.png

Kapasiti Dan Kepakaran

Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas

di seluruh negara ditambahbaik, termasuk bagi kanak-kanak autisme.

Bantuan Pengajian IPT.png

Bantuan Awal

sebanyak RM1,000 kepada semua pelajar baharu mendaftar

Pengajian IPT

20.jpg

Kesihatan Mampan

Anti Rasuah.png

Peruntukan Kesihatan Dinaikkan

Lebih 5% Daripada KDNK

secara berperingkat untuk perkasa kualiti perkhidmatan kesihatan

Cukai Sihat.png

Pelepasan Cukai Khusus Malaysia Sihat

bagi mempromosi gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat

Sebanyak RM 3,000

Highway.png

Infrastruktur Cekap

Capaian Internet Laju.png

Capaian Internet Laju

Di Seluruh Negara

serta menjamin caj 5G berpatutan

Lebuh Raya.png

Pembinaan
Lebuh Raya

Pan Borneo Lingkaran Tengah Utama (CSR) Pantai Timur 3 (LPT 3)

dipercepatkan

Kesesakan Lebuh Raya.png

Mengurangkan
Kesesakan Lebuh Raya

Di Lebuh Raya Dengan
Mempercepatkan
Penggunaan

sistem tol tanpa palang dan
menambah lorong di lokasi kritikal

Dana Khas Air.png

Dana Khusus

menaiktaraf dan menyelesaikan
masalah perkhidmatan
bekalan air

di seluruh negara

polis.jpg

Penjawat Awam Terpelihara

COLA.png

COLA Penjawat Awam

Dinaikkan RM 100

dan akan diselaras secara berkala

Gaji Tahunan.png

Kenaikan Gaji
Tahunan (KGT)

Tambahan Khas 2023

sebanyak RM100 sebulan bagi
penjawat awam

Kuarters.png

RM 2.5 Billion Setahun

di seluruh negara untuk tempoh
2023-2025

Penyelenggaraan Kuarters Kerajaan Persekutuan

Sabah.jpg

Rapatkan Jurang Sabah & Sarawak

MA63.png

Pelaksanaan MA63

Disegerakan

Universiti Awam Baharu.png

Penubuhan

di Sabah & Sarawak

Universiti Awam Baharu

Moonrise_over_kuala_lumpur.jpg

Pembangunan Negeri & Wilayah Seimbang

Petrol.png

Bayaran Tunai Hasil Petroleum

Secara Terus
kepada Kerajaan Negeri

berdasarkan Akta Kemajuan
Petroleum 1974

Penyokong-Malaysia.jpg

Belia Peneraju

Rumah Belia.png

Skim Perumahan Mikro Belia

Mampu Sewa

di bandar-bandar utama

Kuota Senator.png

Kuota Senator

Untuk Belia & Beliawanis

Diskaun.png

Diskaun 25%

kepada graduan kelas kedua atas

Bayaran Balik PTPTN

Pusat Sukan.png

Pusat Sukan & Komuniti Perpaduan

diwujudkan

di setiap daerah

17B.jpg

Kumpulan Rentan Dilindungi

Warga Emas.png

Jabatan Warga Emas

Ditubuhkan

bagi menjamin kesejahteraan
warga emas

DanaNita.png

DanaNita

Wanita Bangkit Berniaga

pinjaman tanpa
faedah sehingga RM20,000

Latihan OKU.png

Program Latihan OKU Lepasan Sekolah

untuk persediaan memasuki pasaran pekerjaan

Pusat Sukan.png

Hak Wanita & Kanak-Kanak

dilindungi dengan
memantapkan
undang-undang

Felda.webp

FELDA Diperhebat

Felda.png

Wawasan FELDA Baharu

Bagi Menjamin Masa
Depan Generasi Muda
di kawasan Felda

bottom of page